هدایت کردن – سرب آخرین بازار میلیون روز گذشته

هدایت کردن – سرب: آخرین بازار میلیون روز گذشته بازار امروز خبر اقتصادی

گت بلاگز اخبار پزشکی خطر حمله قلبی در کمین سالمندانی که آهسته راه می روند

تحقیقات نشان می دهد افراد میانسالی که به آهستگی راه می روند در مقایسه با سالمندان چابک، دو برابر زیاد در معرض فوت قلبی قرار دارند.

خطر حمله قلبی در کمین سالمندانی که آهسته راه می روند

خطر حمله قلبی در کمین سالمندانی که آهسته راه می روند

عبارات مهم : آمادگی

تحقیقات نشان می دهد افراد میانسالی که به آهستگی راه می روند در مقایسه با سالمندان چابک، دو برابر زیاد در معرض فوت قلبی قرار دارند.

به گزارش مهر، ورزش، به خصوص در حال حاضر، باید بخش مهمی از زندگی روزانه ما باشد. گفتنی است که پیاده روی یکی از عالی ترین تمرینات ورزشی است و به وسیله پزشکان سراسر دنیا توصیه می شود.

خطر حمله قلبی در کمین سالمندانی که آهسته راه می روند

نتایج مطالعه محققان دانشگاه لستر بریتانیا بر اساس سرعت پیاده روی شخص، به خاص جهت افراد میانسال، هشداردهنده است.

طبق نتیجه های مطالعه، افراد میانسال با سرعت پیاده روی آهسته در مقایسه با کسانی که پیاده روی با سرعت ثابت و یا بسیار سریع داشتند، در معرض بالای خطر مبتلا شدن به بیماری های قلبی قرار دارند.

تحقیقات نشان می دهد افراد میانسالی که به آهستگی راه می روند در مقایسه با سالمندان چابک، دو برابر زیاد در معرض فوت قلبی قرار دارند.

تام یتس، سرپرست تیم تحقیق، در این باره می گوید: «این یافته ها نشان می دهد که سرعت پیاده روی عادی عامل آینده نگری کننده مستقل فوت مرتبط با قلب است.»

از اینرو محققان تاکید می کنند سرعت پیاده روی قویاً با اندازه گیری تحرک ورزشی فرد مرتبط است و معیار خوبی از آمادگی جسمانی کلی است.

وی در ادامه می افزاید: «سرعت پیاده روی می تواند جهت شناسایی افرادی که دارای آمادگی جسمانی پایین و خطر فوت و میر اوج هستند استفاده شود تا از آن جهت کارها فیزیکی هدفمند بهره گیری شود.»

خطر حمله قلبی در کمین سالمندانی که آهسته راه می روند

در این مطالعه، تیم تحقیق ۴۲۰,۷۲۷ فرد میانسال را در بریتانیا مورد بررسی قرار دادند.

در مدت ۶.۳ سال، بعد از جمع آوری داده ها، تعداد ۸,۵۹۸ نفر فوت کرده بودند: ۱۶۵۴ نفر به علت بیماری قلبی-عروقی و ۴۸۵۰ نفر به علت سرطان جان ارزش را از دست داده بودند.

تحقیقات نشان می دهد افراد میانسالی که به آهستگی راه می روند در مقایسه با سالمندان چابک، دو برابر زیاد در معرض فوت قلبی قرار دارند.

واژه های کلیدی: آمادگی | محققان | مطالعه | میانسال | میانسالی | پیاده رو | پیاده روی | اخبار پزشکی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz