هدایت کردن – سرب آخرین بازار میلیون روز گذشته

هدایت کردن – سرب: آخرین بازار میلیون روز گذشته بازار امروز خبر اقتصادی

گت بلاگز اخبار علمی و آموزشی کشف مورچه انتحاری در جنوب شرقی آسیا

گروهی بین المللی از محققان نوعی مورچه در جزیره ای در جنوب شرقی آسیا کشف کرده اند که هنگام احساس خطر به بدن مهاجم می چسبد و خود را منفجر می کند. 

کشف مورچه انتحاری در جنوب شرقی آسیا

کشف مورچه انتحاری در جنوب شرقی آسیا

عبارات مهم : احساس

گروهی بین المللی از محققان نوعی مورچه در جزیره ای در جنوب شرقی آسیا کشف کرده اند که هنگام احساس خطر به بدن مهاجم می چسبد و خود را منفجر می کند.

به گزارش مهر به نقل از اسکای نیوز، محققان گونه جدیدی از مورچه را کشف کردند که هنگام احساس خطر بدن خود را منفجر می کند.

گروهی از محققان از اتریش، تایلند و مالزی حشره Colobopsis explodensرا در جنگل های موسمی جزیره «بورنئو» در جنوب شرقی آسیا یافته اند.

کشف مورچه انتحاری در جنوب شرقی آسیا

این مورچه ها به بدن مهاجم می چسبند و بدن خود را چنان با شدت خم می کنند که منفجر می شوند. سپس مایعی زرد رنگ و سمی از بدنشان خارج می شود و حشره خیلی سریع می میرد. این مایع زرد رنگ چسبناک جهت مهاجم نیز کشنده است و به گفته محققان بویی شبیه ادویه کاری دارد.

به طور معمول مورچه های کارگر از این روش جهت کشتن یا راندن مهاجمان و دفاع از مورچه های دیگر استفاده می کنند. جالب آنکه فقط مورچه های ماده نابارور می توانند بدن خود را منفجر کنند.

گروهی بین المللی از محققان نوعی مورچه در جزیره ای در جنوب شرقی آسیا کشف کرده اند که هنگام احساس خطر به بدن مهاجم می چسبد و خود را منفجر می کند. 

این شاخصه در محیط زیست بسیار نادر است ولی در زنبورهای عسل و موریانه ها نیز مشاهده شده است هست. به هرحال محققان تاکنون حدود ۱۵ گونه از مورچه های انتحاری را کشف کرده اند.

واژه های کلیدی: احساس | جزیره | مورچه | محققان | انتحاری | استفاده | اخبار علمی و آموزشی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz