هدایت کردن – سرب آخرین بازار میلیون روز گذشته

هدایت کردن – سرب: آخرین بازار میلیون روز گذشته بازار امروز خبر اقتصادی

گت بلاگز اخبار حوادث یک سال کار در غسالخانه، مجازات زن خیانتکار

زن میانسال متأهل که به اتهام رابطه نامشروع با مردی متأهل دستگیر شده است بود، بعد از محاکمه در دادگاه به یک سال کار اضطراری در غسالخانه بهشت زهرا محکوم شد. مردی

یک سال کار در غسالخانه، مجازات زن خیانتکار

عبارات مهم : ایران

زن میانسال متأهل که به اتهام رابطه نامشروع با مردی متأهل دستگیر شده است بود، بعد از محاکمه در دادگاه به یک سال کار اضطراری در غسالخانه بهشت زهرا محکوم شد. مردی هم که با او رابطه داشت به خاطر احراز نشدن نوع رابطه اش به شلاق و تبعید محکوم شد.

به گزارش ایران؛«رسیدگی به این پرونده در پی شکایت مردی در شعبه پنجم دادگاه کیفری یک استان پایتخت کشور عزیزمان ایران به ریاست قاضی بابایی شروع شد. زمانی که شوهر این زن در برابر قاضی ایستاد، گفت: من و همسرم به خاطر پرسشها شدید خانوادگی از هم جدا زندگی می کنیم. علت همسرم جهت این جدایی کار کردن او به عنوان کارمند در پایتخت کشور عزیزمان ایران بود. در حالی که هیچ کس او را مجبور نکرده بود در پایتخت کشور عزیزمان ایران کار کند ولی او به زور انتقالی گرفته بود و مدتی هم از او خبر نداشتم. تا این که یکی از دوستان مشترکمان فیلمی از همسرم نشان داد و من او را با مردی میانسال دیدم.

در ادامه پیگیری به پرونده، زن و مرد خیانتکار که هر دو متأهل بودند، بازداشت شدند و زن اتهامات خود را قبول کرد ولی گفت زنا نکرده هست. ضمن این که مدتی قبل جهت جدایی از همسرش اقدام کرده هست. مرد میانسال نیز زمانی که در برابر قضات قرار گرفت، مدعی شد هیچ گونه اتهامی را قبول ندارد. او گفت: «این زن مدعی بود شوهر ندارد و تنها زندگی می کند. به همین خاطر با هم دوست شده است بودیم. ولی ارتباط خاصی نداشتیم.»

یک سال کار در غسالخانه، مجازات زن خیانتکار

با این وصف، زن بعد از محاکمه به یک سال کار اضطراری در غسالخانه بهشت زهرا محکوم شد و مرد خطاکار نیز به شلاق و دو سال تبعید در شهری دیگر محکوم شد.»

زن میانسال متأهل که به اتهام رابطه نامشروع با مردی متأهل دستگیر شده است بود، بعد از محاکمه در دادگاه به یک سال کار اضطراری در غسالخانه بهشت زهرا محکوم شد. مردی

واژه های کلیدی: ایران | میانسال | غسالخانه | رابطه نامشروع | غسالخانه بهشت زهرا | اخبار حوادث

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz