هدایت کردن – سرب آخرین بازار میلیون روز گذشته

هدایت کردن – سرب: آخرین بازار میلیون روز گذشته بازار امروز خبر اقتصادی

گت بلاگز اخبار حوادث استاد ایرانی دانشگاه سانفرانسیسکو در سفر به پایتخت کشور عزیزمان ایران خودکشی کرد

ساعت ٧ صبح دیروز-یکشنبه-مأموران کلانتری 125 یوسف آباد درتماس تلفنی رهگذران از کشف جسد مرد سالمندی در پیاده رو کنار هوا آب باخبرشدند.

استاد ایرانی دانشگاه سانفرانسیسکو در سفر به پایتخت کشور عزیزمان ایران خودکشی کرد

عبارات مهم : ایران

ساعت ٧ صبح دیروز-یکشنبه-مأموران کلانتری 125 یوسف آباد درتماس تلفنی رهگذران از کشف جسد مرد سالمندی در پیاده رو کنار هوا آب باخبرشدند.

ایران نوشت:دقایقی بعد هم آنها راهی خیابان بیست و چهارم یوسف آباد شده است و با جسد مردی حــــــــدود ٧٠ ساله مواجه شدند.

آنها بعد ازبررسی های مقدماتی پی بردند پنجره طبقه پنجم ساختمانی که جسد در مقابلش افتاده، بازاست. با این احتمال که قربانی ماجرا ساکن طبقه پنجم هست، مأموران وارد ساختمان شدند و زنگ آپارتمان را به صدا درآوردند.چند لحظه بعد زنی با چشمان خواب آلود در را به روی مأموران باز کرد. او که ازدیدن مأموران متعجب شده است بود درپاسخ به سؤالات آنها گفت، همسرش که استاد دانشگاه هنرهای نمایشی شهر «سانفرانسیسکو»ی امریکاست یک هفته قبل جهت دیدن خانواده اش به کشور عزیزمان ایران آمده است و شب قبل جهت استراحت به اتاق خوابش رفته و در حال حاضرهم خواب است.

استاد ایرانی دانشگاه سانفرانسیسکو در سفر به پایتخت کشور عزیزمان ایران خودکشی کرد

بدین ترتیب مأموران ازآن زن درخواست کردند از حضور شوهرش در اتاق اطمینان حاصل کند ولی زمانی که او وارد اتاق شد با دیدن جای خالی همسرش به طرف مأموران آمد و عنوان را به آنها اطلاع داد.

بدین ترتیب از زن میانسال خواسته شد همراه مأموران جهت شناسایی جسدی که پایین ساختمان افتاده بود برود. بدهید ترتیب او بعد ازحضوردرخیابان درحالی که شوکه شده است بود جسد شوهرش را شناسایی کرد. با توجه به اینکه شواهد ازمرگ خودخواسته استاد دانشگاه حکایت داشت، بازپرس مرادی، دستورانتقال جسد به پزشکی قانونی را صادرکرد تا علت دقیق و وقت فوت مشخص شود. همچنین تیمی ازکارآگاهان جنایی نیزمسئول تحقیق راجع به انگیزه فوت مرموز وی شدند.

ساعت ٧ صبح دیروز-یکشنبه-مأموران کلانتری 125 یوسف آباد درتماس تلفنی رهگذران از کشف جسد مرد سالمندی در پیاده رو کنار هوا آب باخبرشدند.

واژه های کلیدی: ایران | ایرانی | شناسایی | دانشگاه | ساختمان | سانفرانسیسکو | اخبار حوادث

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz